Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
 


SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmet Bölümü, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kocaeli Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren bölüme öğrenci alımı başlamıştır. 12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Sağlık Yüksekokulu'nun kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmesiyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine Fakülte çatısı altında devam etmektedir.

 

Dört yıllık eğitim ve öğretim sonunda öğrencilerin, bu alanda uluslararası düzeyde kabul edilen niteliklere (bilgi, beceri ve değerler açısından) sahip olması hedeflenmektedir. Mezunlarımızın, mesleki uygulamalarını insan hakları ve sosyal adalet temelinde ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir.
 

Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, dört yıllık eğitim öğretim süreci boyunca dinamik ve alanında uzman bir öğretim kadrosu ile uluslararası standartlarda sosyal hizmet eğitimi alma şansını yakalayacaklardır. Eğitim programı, Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi (CSWE) ilkeleri ile uyumludur. Bölümümüz Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği (European Association of Schools of Social Work, http://www.eassw.org/list-of-member-schools.html#Turkey) Üyesidir.
 

Eğitim programının tasarımında öğrencilerin ilgi duydukları, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmak istedikleri alanlara ilişkin detaylı bilgi ve beceri kazanmalarına olanak tanıyacak bir yapılanma tercih edilmiştir. Almakla yükümlü oldukları zorunlu derslerin yanı sıra eğitim programının ¼’ü seçmeli dersleri içermektedir. Bu düzenleme, öğrencilerin tercih ettikleri alanlara özgü bilgi ve beceri kazanmalarını kolaylaştırıcıdır. Bölümümüzde işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri temel alınmakta ve öğrencinin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımı desteklenmektedir.
 

Eğitim-öğretim planının uygulanmasında teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi güçlendirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler gibi farklı kurumlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer disiplinlerden profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden aktif olarak yararlanılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin güncel değişme ve gelişmeleri izlemeleri ve farklı uygulama ve disiplinler arası çalışma içeriğini görmeleri açısından önemli bir olanak sağlamaktadır.
 

Öte yandan, bölümün yurt dışında diğer sosyal hizmet programları ve örgütleri ile yaptığı anlaşmalar aracılığıyla öğrencilerimizin Erasmus Programı ve diğer programlar çerçevesinde Avrupa’daki sosyal hizmet okullarında eğitim almaları ve sosyal hizmet alanındaki uygulamaları tanımaları olanaklıdır.
 

Birey ve toplum sorunlarına duyarlıyım, toplumsal adalet ve eşitliğe inanıyorum, dezavantajlı kişi, grup ve topluluklarla çalışmak ve bu kişilere yardım etmek istiyorum diyorsanız sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Çalışma Alanları

İstihdam avantajı yüksek olan sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar sosyal hizmet uzmanı unvanı ile sosyal çalışmacı kadrosunda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere;

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde,
 • Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde,
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda,
 • Belediyelerde,
 • Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum örgütlerinde,
 • Sosyal hizmetler alanında varolan özel sektör (kreşler, özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) kuruluşlarında çalışabilmektedir...

 

 

 

WEB Sorumlusu
Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK (elvan.atamturk@kocaeli.edu.tr)
Ziyaretçi Sayısı:

© Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, 41380, İzmit, Kocaeli, T Ü R K İ Y E
Tel: +90 (262) 303 78 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 78 03