Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
 

ADAY ÖĞRENCİLER

 

Değerli öğrenciler,

 

Sosyal hizmet; birey, aile, grup ve toplulukların bireysel ve toplumsal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen bir insan hakları mesleğidir.

 

Sosyal hizmet mesleği, IFSW (International Federation of Social Workers-Sosyal Hizmet Uzmanları Uluslararası Federasyonu) ve IASSW (International Association of Schools of Social Work-Sosyal Hizmet Okulları Uluslararası Birliği) tarafından “sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlenmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplin olarak tanımlamakta, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygının sosyal hizmet için temel olduğu, sosyal hizmet mesleğinin; eklektik bilgi temeli (sosyal bilimler, insani bilimler, sosyal hizmet bilgisi ve yerel bilgi) aracılığıyla insanların yaşam mücadelesine işaret etmek ve refahı yükseltmek için insanları ve yapıları bir araya getirdiği vurgulanmaktadır (IFSW-IASSW, 2014).

 

"Çevresi içinde birey" ilkesi çerçevesinde şekillenen mesleki bakış sosyal hizmetin kapsamını birey kaynaklı sorun ve ihtiyaçlardan yapı-sistem-politika kaynaklı sorun ve ihtiyaçlara kadar genişletmektedir. Bu çerçevede sosyal hizmet uzmanlarının bireylerle, grup ve ailelerle ve topluluk/örgütlerle olmak üzere üç düzeyde mesleki uygulama yürüttüğünü ve mesleki uygulamaların temel amacının sosyal adaletin geliştirilmesi olduğunu söylemek gerekir.

 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü genç ve nitelikli akademik kadrosuyla lisans ve yüksek lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi vermektedir. Doktora programı açılması konusunda çalışmalar ise son aşamaya gelmiştir. Bölümümüzün sosyal hizmet ve sosyal politika alanında nitelikli eğitim almış bir akademik kadroya sahip olduğunu, Avrupa'nın hemen her bölgesinden bazı Afrika ve Asya ülkelerine kadar farklı sosyal hizmet bölümleriyle kapsamlı uluslararası ilişkilere sahip olduğunu, bu uluslararası bağlantılar aracılığıyla lisans ve yüksek lisans öğrencilerine dört yıllık eğitimleri boyunca çok sayıda uluslararası deneyim olanağı sunulduğunu ifade etmek isterim. Bölümümüz EASSW (Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği)'nin 947 nolu üyesidir. Erasmus anlaşmaları ile ilgili detaylı bilgiye bölümümüzün veya Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Birimi'nin web sayfasından detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

Öğrenci sayısının yirmi beş ile kırk kişi arasında değiştiği sınıflarda eğitim alabileceğiniz bölümümüzde bir çok ders içi ve dışı etkinlik küçük öğrenci gruplarının öğretim elemanlarının süpervizyonu altında çalışması şeklinde yürütülmektedir. Eğitim çalışmaları çeşitli alanlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katkısıyla zenginleştirilmektedir.

 

Üniversitemiz ve bölümümüzün de bulunduğu Umuttepe Yerleşkesi hakkında detaylı bilgiyi www.kocaeli.edu.tr adresinden edinebilirsiniz.

 

İnsan hakları ve sosyal adalet temelli bir toplumsal yapının gerekliliğine inanıyorsanız, bireysel veya toplumsal (yoksulluk, işsizlik, aile içi sorunlar, ruh sağlığı sorunları, madde bağımlılığı, engellilik gibi) nedenlerle varolan kaynaklardan yeterince yararlanamayan, psiko-sosyal işlevselliklerini sağlamada ve toplumsal yaşama aktif katılım konusunda güçlükler yaşayan birey ve gruplarla çalışma konusunda istekli iseniz sizleri Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet bölümünde görmekten mutluluk duyarız.

 

Başarılar dilerim

Prof. Dr. Hakan ACAR
Sosyal Hizmet Bölüm BaşkanıWEB Sorumlusu
Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK
elvan.atamturk@kocaeli.edu.tr

© Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, 41380, İzmit, Kocaeli, T Ü R K İ Y E
Tel: +90 (262) 303 78 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 78 03