Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
 
 

PROGRAMLAR

Kocaeli Üniversitesi’nde sosyal hizmet eğitimi, lisans düzeyinde Sağlık Bilimleri Fakültesi; yüksek lisans düzeyinde (tezli) ise Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir. Ayrıca, SBF Sosyal Hizmet Bölümü ve Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ortaklığında Çocuk Koruma Tezsiz Yüksek Lisans Programı da Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Ek olarak, doktora programı için çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Bu programların içeriğine ilişkin ayrıntılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sosyal Hizmet Tezli Y.L. Kur Tanımı

   

 

Çocuk Koruma Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Çocuk Koruma Tezsiz Y.L. Kur Tanımı

   

 

Sosyal Hizmet Doktora Programı

 

Sosyal Hizmet Doktora Kur Tanımı

 


SOSYAL HİZMET LİSANS PROGRAMI
 (2016-17 Eğitim - Öğretim Yılından İtibaren Geçerli)

Lisans Kur Tanımı*
2016-17 Öncesi Lisans Programına Erişmek İçin Tıklayınız

 1. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB117

Sosyal Hizmete Giriş

3

0

3

4

SHB115

Temel Matematik

3

0

3

3

TDB107

Türk Dili I

2

0

2

2

AİT103

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

YDB105

İngilizce I

4

0

4

4

ENF101

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

2

1

3

3

SHB113

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

4

SHB111

Psikolojiye Giriş

3

0

3

4

SHB119

Hukuk ve Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

4

 

TOPLAM

25

1

26

30

 

  2. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB102

Felsefeye Giriş

2

0

2

3

TDB108

Türk Dili II

2

0

2

2

AİT104

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

YDB106

İngilizce II

4

0

4

4

ENF102

Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

3

4

SHB120

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

2

0

2

4

SHB122

İletişim Becerileri

2

0

2

4

SHB112

Genel İktisat

2

0

2

3

SHB110

Alan İncelemesi ve Rapor Yazma

1

3

4

5

 

TOPLAM

19

5

23

30

 

  3. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB203

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

4

0

4

4

SHB205

Sivil Toplum ve Gönüllülük

2

3

4

4

SHB209

Sosyal Hizmetler Mevzuatı

2

0

2

2

SHB207

Sosyal Hizmet Araştırması I

2

0

2

4

YDB205

İngilizce III

4

0

4

4

SHB201

Genelci Sosyal Hizmet

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

Bölüm Seçmeli Dersleri Asgari 10 AKTS’lik ders seçilecek…

SHB217

Yoksulluk ve Sosyal Yardım Alanında Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB211

Temel Sağlık Bilgisi

2

0

2

5

SHB219

Okul Sosyal Hizmeti

2

0

2

5

 

TOPLAM

20

3

22

30

 

  4. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB202

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

4

0

4

4

SHB206

Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet

4

0

4

4

YDB206

İngilizce IV

4

0

4

4

SHB204

Sosyal Hizmet Araştırması II

3

0

3

3

SHB208

Toplumsal Cinsiyet

2

0

2

3

SHB210

Psikopatoloji

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

Bölüm Seçmeli Dersleri Asgari 10 AKTS’lik ders seçilecek…

SHB212

Çocuk İhmali ve İstismarı

2

0

2

5

SHB214

Engellilerle Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB216

Yaratıcı Drama

2

0

2

5

 

TOPLAM

33

0

29

30

 

  5. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB305

Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet

4

0

4

4

SHB307

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

2

0

2

2

SHB309

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Raporlaştırma

2

0

2

2

SHB303

Sosyal Hizmet Yönetimi

2

0

2

2

SHB311

İstatistiğe Giriş

2

0

2

2

SHB301

Sosyal Hizmet Araştırması Uygulaması I

1

8

5

3

 

Üniversite Seçmeli Dersi I (Asgari 5 AKTS)

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 Bölüm Seçmeli Dersleri Asgari 10 AKTS’lik ders seçilecek…

SHB313

Tıbbî ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB315

Gerontolojik Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB317

Göçmen ve Sığınmacılar İçin Sosyal Hizmet

2

0

2

5

 

TOPLAM

17

8

21

30

 

  6. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB314

Sosyal Politika ve Planlama

2

0

2

4

SHB300

Sosyal Hizmet Etiği

2

0

2

4

SHB304

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

2

0

2

4

SHB302

Sosyal Hizmet Araştırması Uygulaması II

1

8

5

4

SHB312

Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet

4

0

4

4

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

Bölüm Seçmeli Dersleri Asgari 10 AKTS’lik ders seçilecek…

SHB306

Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB308

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB310

Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması

2

0

2

5

SHB314

Sosyal Bakım

2

0

2

5

 

TOPLAM

15

8

19

30

 

  7. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB401

Sosyal Hizmet Uygulaması I

2

18

11

15

 

Üniversite Seçmeli Dersi II (Asgari 5 AKTS)

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

 

Bölüm Seçmeli Dersi

2

0

2

5

Bölüm Seçmeli Dersleri Asgari 10 AKTS’lik ders seçilecek…

SHB403

Mesleki İngilizce*

2

0

2

5

SHB405

Afetlerde Sosyal Hizmet

2

0

2

5

SHB407

Madde Bağımlılığı

2

0

0

5

SHB409

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Sistemleri

2

0

2

5

 

TOPLAM

6

18

15

30

    (*) Dersin eğitim dili İngilizce’dir.
 

  8. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB402

Sosyal Hizmet Uygulaması II

2

30

17

30

 

TOPLAM

2

30

17

30

 
 

 ERASMUS PROGRAMI (Gelen Öğrenci)

DERS KODU

DERSİN ADI

TEO

UYG

KRE

AKTS

SHB220

Sokak Çocukları Fenomenini Anlamak**

2

0

2

7

SHB222

Türkiye'de İç ve Dış Göç Olgusu**

2

0

2

5

SHB219

Sosyal Hizmet Semineri**

2

0

2

8

 SHB221

Türkiye'de Sosyal Hizmetlerin Sunumu ve Örgütlenmesi**

2

0

2

8

SHB413

Erasmus Öğrencileri İçin Sosyal Hizmet Uygulaması**

2

0

2

8

    (**) Bu derslerin eğitim dili İngilizce olup, Erasmus öğrencileri için tasarlanmıştır.

WEB Sorumlusu
Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK
elvan.atamturk@kocaeli.edu.tr

© Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakütesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, 41380, İzmit, Kocaeli, T Ü R K İ Y E
Tel: +90 (262) 303 78 01 / Belgegeçer: +90 (262) 303 78 03